Sensorer

ULTRALJUDSGIVARE

Ultraljudssensorer upptäcker fasta eller flytande objekt på stort avstånd - utan något beroende av ytans egenskaper. Sensorerna är utrustade med inlärningsfunktioner och olika gränssnitt.

Pulsotronics ultraljudssensorer sticker ut för sin höga upplösning av max. 0,2 mm, optimal precision och stora avkänningsområden. Vi tillhandahåller såväl digitala som analoga utgångar. Fördelar: oberoende yta, möjlig för genomskinliga föremål, kontaktfria, stora arbetsintervaller

Z-Laser laserriktljus, linjelaser, korslaser, krysslaser, punktlaser, laser