Sensorer

ULTRALJUDSGIVARE

Ultraljudssensorer upptäcker fasta eller flytande objekt på stort avstånd - utan något beroende av ytans egenskaper. 

Sensorerna är utrustade med inlärningsfunktioner och olika gränssnitt.

Pulsotronics ultraljudssensorer sticker ut för sin höga upplösning av max. 0,2 mm, optimal precision och stora avkänningsområden.

Vi tillhandahåller såväl digitala som analoga utgångar.

Fördelar: oberoende yta, möjlig för genomskinliga föremål, kontaktfria, stora arbetsintervaller

 

Z-Laser laserriktljus, linjelaser, korslaser, krysslaser, punktlaser, laser


Reflex

Avståndet till ett objekt beräknas av den uppmätta ledtiden från emission och mottagning av en akustisk puls. På grund av högt temperaturberoende är resultatet temperaturkompenserat. Beroende på sensortyp är utsignalen analog 0 ... 10 V eller 4 ... 20 mA respektive digital PNP eller NPN.

Barriär

Dessa enheter upptäcker objekt på grund av akustiskt avbrott (envägssystem) eller ändrad ledtid (reflekterande system). Relaterade till fotoelektriska sensorer är ultraljudssensorer långsamma men nästan oberoende av ytegenskaper.

 

 

 

Special

Ibland är det i praktiken inte möjligt att använda standardsensorer på grund av särskilda krav. Vi designar och producerar gärna din speciella sensor.

 

 

 

 

 

Tillbehör