Kapslingsklasser

IP KLASSER

För elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer, där damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten kan tränga in, är det mycket viktigt att ha en god kapsling minska riskerna för elchock, brand och explosion.

Minimikraven finns idag  i installations- och produktstandarder för elsäkerhet och explosionsskydd.

Krav på kapslingar ställs också på elmaterial med höga krav på tillförlitlighet och där inträngande damm kan medföra störningar.


Första siffran  0:  Inget skydd.

1:  Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter.

2:  Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter.

3:  Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter.

4:  Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.

5:  Dammskyddad.

6:  Dammtät.

 

Andra siffran  0:  Inget skydd.

1:  Skyddad mot droppande vatten.

2:  Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.

3:  Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.

4:  Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.

5:  Skyddad mot spolande vatten från munstycke.

6:  Skyddad mot kraftig överspolning av vatten. 

7:  Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.

8:  Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.

 

 

Relevant standard SS-EN 60 529, Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)