Produkter

ABSOLUTGIVARE

Absolutvinkelgivare används för att mäta längder eller vinklar och som måttmätare för verktygsmaskiner, hanterings- och automationsteknik och testenheter.

 

Absolutvinkelgivare kan ge positionsinformation i form av ett numeriskt värde (kod).

Detta numeriska värde är unikt över hela upplösningsområdet för givaren.

Av denna anledning krävs ingen initial referenssökning, vilket är fallet med inkrementella pulsgivare.


Med roterande absolutvinkelgivare görs en åtskillnad mellan enkelvarviga (single-turn), som ger en upplösning över en enda rotation och återgår sedan till 0, och flervarviga (multi-turn) som ger en upplösning över flera varv.

En ytterligare skillnad görs mellan optiska och magnetiska givare.

Vilken givare söker du