Absolutgivare

Solidaxel

Absolutvinkelgivare används för att mäta längder eller vinklar och som avståndsmätare i verktygsmaskiner, hanterings- och automationsutrustning och testenheter.

Absolutgivare kan ge ut positionsinformation i form av ett numeriskt värde (kod).

Detta numeriska värde är unikt över hela upplösningsområdet för absolutvinkelgivare. Av denna anledning krävs ingen initial referenskörning, vilket är fallet med inkrementella pulsgivare.

Med roterande givare skiljer man på single-turn givare, som ger en upplösning på bara en enda rotation och sedan återgår till 0, och mult-turn givare som ger en upplösning över flera rotationer.

En ytterligare skillnad görs mellan optiska och magnetiska givare.


 Single-Turn Absolutgivare 

 

 AS580

                                                          

Absolutvinkelgivare

Axel Ø: 6,8,10 mm, 12 mm, 1/4"eller 3/8"

Kabel eller kontakt

Parallell Binär eller Gray

Upplösning: Upp till 13 bit (8192)

Ø58 mm

5 VDC eller 8 - 30 VDC

 AS700

                                                           

Absolutvinkelgivare

Axeldiametrar: 12 mm eller 1/2"

Kabel eller kontakt

Parallell Binär eller Gray

Upplösning: Upp till 13 bit (8192)

Ø70 mm

5 VDC eller 8 - 30 VDC

 AS900

                                                           

Absolutvinkelgivare

Axeldiametrar: 12 mm eller 1/2"

Kabel eller kontakt

Parallell Binär eller Gray

Upplösning: Upp till 13 bit (8192)

Ø90 mm

5 VDC eller 8 - 30 VDC


 Multi-Turn Absolutgivare 

 

 MS650

                                                         

Programmerbar Multi-Turn Absolutvinkelgivare

Axeldiametrar: 10mm, 3/8 "

Kabel eller kontakt

Parallell (Binär eller Gray), SSI, Analog eller RS485

Upplösning per varv: Upp till 13 bit (8192)

Antal varv: 4096

Ø68 mm

11 - 27 VDC

Z-Laser laserriktljus, linjelaser, korslaser, krysslaser, punktlaser, laser