Absolutgivare med

SOLIDAXEL

Absolutvinkelgivare används för att mäta längder eller vinklar och som avståndsmätare i verktygsmaskiner, hanterings- och automationsutrustning och testenheter.

Absolutgivare kan ge ut positionsinformation i form av ett numeriskt värde (kod).

Detta numeriska värde är unikt över hela upplösningsområdet för absolutvinkelgivare. Av denna anledning krävs ingen initial referenskörning, vilket är fallet med inkrementella pulsgivare.

Single-turn givare ger en upplösning på bara en rotation och sedan återgår till 0 medans en multi-turn givare ger en upplösning över flera rotationer.


 Single-Turn Absolutgivare 

 

 AS580

 

Absolutvinkelgivare

Axel Ø: 6,8,10 mm, 12 mm, 1/4"eller 3/8"

Kabel eller kontakt

Parallell Binär eller Gray

Upplösning: Upp till 13 bit (8192)

Ø58 mm

5 VDC eller 8 - 30 VDC

 AS700

       

Absolutvinkelgivare

Axeldiametrar: 12 mm eller 1/2"

Kabel eller kontakt

Parallell Binär eller Gray

Upplösning: Upp till 13 bit (8192)

Ø70 mm

5 VDC eller 8 - 30 VDC

 AS900

 

Absolutvinkelgivare

Axeldiametrar: 12 mm eller 1/2"

Kabel eller kontakt

Parallell Binär eller Gray

Upplösning: Upp till 13 bit (8192)

Ø90 mm

5 VDC eller 8 - 30 VDC


 Multi-Turn Absolutgivare 

 

 MS650

 

Programmerbar Multi-Turn Absolutvinkelgivare

Axeldiametrar: 10mm, 3/8 "

Kabel eller kontakt

Parallell (Binär eller Gray), SSI, Analog eller RS485

Upplösning per varv: Upp till 13 bit (8192)

Antal varv: 4096

Ø68 mm

11 - 27 VDC

Z-Laser laserriktljus, linjelaser, korslaser, krysslaser, punktlaser, laser