INKREMENTELLA PULSGIVARE

Inkrementella pulsgivare med optiskt mätsystem

Pulsgivarna från GESgroup (W+S Meßsysteme) består av en kodskiva med erforderligt antal linjer tillsammans med ett  avläsningssystem (HRS) sammankopplat med en LED för längre livslängd, tillförlitlighet och optimala prestanda.

 

Såväl hastighet som relativ position kan detekteras genom övervakning av frekvensen eller antal genererade pulser från pulsgivaren.

Våra optiska pulsgivare täcker ett brett spektra av applikationer från de enklaste och priskänsligaste till mycket krävande (även Ex-utföranden).

 


Kommuteringsgivarna har genom sin konstruktion och signaler öppnat upp nya applikationsmöjligheter för motor och drivsystemstillverkare.

Motorer behöver inte längre någon resolver utan kan använda kommuteringsgivare vilka har såväl inkrementella signaler som kommuteringssignaler i ett och samma system.

Konceptet medför således att kommuteringssignalerna används för att styra motorn och de inkrementella signalerna för precisionsstyrning av varvtal och/ eller position.

 

Motorapplikationer är de mest krävande för alla pulsgivare. Pulsgivaren förväntas fungera med höga frekvenser vid extrema temperaturer, höga rotationshastigheter och kraftiga vibrationer.

Z-Laser laserriktljus, linjelaser, korslaser, krysslaser, punktlaser, laser

Inkrementella pulsgivare med magnetiskt mätsystem

Pulsgivarna från Lenord+Bauer kombinerar ett magnetiskt mätsystem med en robust mekanisk konstruktion.

Världen över har dessa givare övertygat inom ett brett spektra av applikationer där tillförlitlighet i svåra industriella miljöer är avgörande.

Lång livslängd och försumbart underhåll är synonymt med dessa givare.

Fördelar med det magnetiska mätsystemet:


 

  Påverkas inte av kondensation på kodskivan och är därför att rekommendera för applikationer där det

     förekommer temperatursvängningar eller där den relativa luftfuktigheten är hög (t.ex. utomhus).


  Okänslig för penetration av olja


  Kodskivan av stål är mycket tålig mot stötar och vibrationer.


  Inga åldringseffekter vilket medför en mycket hög tillförlitlighet och lång livslängd.

 

 

Mätprincip

Dessa pulsgivare består av ett beröringsfritt magnetiskt mätsystem och en precisionstandad kodskiva i stål.

Sensorns magnetiska fält moduleras när kodskivans tänder passerar förbi mätytan.

De resulterande sinus- och cosinussignalerna utvärderas av den integrerade elektroniken och omvandlas till inkrementella utsignaler och som tillval även till en analog strömutgång. 

Typiska applikationer:

 

  Tung industri


  Pappers- och förpackningsmaskiner 


  Buteljeringsanläggningar 


  Transport- och lagersystem 


  Maskiner för bearbetning av stål, trä, sten, textilier och plast 


  Rälsfordon, skogsmaskiner 

Z-Laser laserriktljus, linjelaser, korslaser, krysslaser, punktlaser, laser