LASERRIKTLJUS

Laserriktljus, linjelaser, peklaser, korslaser, punktlaser

Lysande löningar

Ett laserriktljus från Z-LASER är ett optiskt hjälpmedel som används för att förenkla inriktning av t.ex. arbetsstycken.

 

Riktljusen finns i olika våglängder: röd, grön, blå eller infraröd.

 

Beroende av behov finns våra riktlasrar med en rad olika linjetyper eller alternativa projiceringar såsom kors eller punkt och du kan enkelt justera in lasrarna genom montering med någon av våra hållare. 

 

Många av våra lasrar är fokuserbara, så att de enkelt kan justeras för optimal skärpa.


Riktlasrar används alltid där precision i inriktning och positionering krävs. De indikerar positioner på ett säkert och tillförlitligt sätt på en mängd olika material. Som linjelaser används de ofta i exempelvis olika sågar, kantpressar och olika typer av skärmaskiner.

 

Som korslasrar är dessa lasermoduler pålitliga markörer för borrning eller andra bearbetningssteg.

 

Med hjälp av cirkulära lasrar underlättas korrekt placering av runda föremål.

Cirkulär projektion ersätter mallar med olika diametrar. Cirkulära lasrar har visat sig vara den perfekta lösningen för konstruktion av t.ex. stora kabeltrummor.


Vilken typ av laser söker du?

Laserriktljus, linjelaser, peklaser, korslaser, punktlaser