Laserriktljus


Z-Laser laserriktljus, linjelaser, korslaser, krysslaser, punktlaser, laser

Ett laserriktljus är ett optiskt hjälpmedel som används för att förenkla inriktning av t.ex. arbetsstycken.

De finns i olika våglängder: röd, grön, blå eller infraröd. Beroende av behov finns en rad olika linjetyper eller alternativa projiceringar såsom kors eller punkt. Du kan enkelt justera in lasrarna genom montering med någon av våra hållare. Många av våra lasrar är fokuserbara, så att de enkelt kan justeras för optimal skärpa.