LASERPROJEKTORER


Industriella laserprojektorer fungerar som optiska guidningssystem. I många tillverkningsprocesser tillåter det operatören att arbeta utan mallar genom att se ritningen direkt på arbetsstycket, vilket underlättar placeringen av verktyg eller material. 

Laserprojektorer guidar med andra ord produktionspersonalen visuellt genom manuella eller halvautomatiska produktionsprocesser.

De är konstruerade som modulära system och kan utan problem integreras i en existerande produktionsprocess. Hård- och mjukvara kan kopplas till många olika system för produktion av t.ex. konstruktionselement i betong eller komposit, trappor, regelkonstruktioner i trä eller stål (takstolar, väggelement, golvbjälklag etc.).

 

Dessa lasersystem har vi installerat i hundratal hos ledande svenska hustillverkare, takstolstillverkare, trapptillverkare, tillverkare av betongelement, fordonstillverkare, husvagnstillverkare, snickerier m.m.

Gemensamt för alla är en effektivare produktion med ökad kvalitet vilket sparar både tid och pengar.

 

Användningsområdena är många så tveka inte att kontakta oss!

  • Material och tidsbesparande genom optimerad arbetsprocess
  • Ökad produktivitet
  • Omedelbar optisk kvalitetskontroll
  • Projicering av slumpvist formade och kontinuerligt växlande figurer
  • Enkelt handhavande med lasermeny eller fjärrkontroll som tillval
  • Dataöverföring via Ethernet eller seriellt
  • Patenterad Z-LASER teknologi

Laserkälla


Z-LASER använder sig av en modulerad, temperaturstabiliserad, fiberkopplad diodlaser.

Utveckling och tillverkning sker med strikt kvalitetskontroll (ISO 9001).

Lasrarna är optimerade för projektorsystem och laserklass 2M medför att de kan användas utan några speciella skyddsåtgärder.

Öppningsvinkel


Den optiska öppningsvinkeln definierar projektionsytan och även montagehöjden. Den maximala öppningsvinkel är 80° x 80º men vi rekommenderar 76° x 76º.

Den stora öppningsvinkeln medger låga montagehöjder. Eventuella rörelser av utrustningen orsakade av t.ex. temperaturväxlingar i fabrikstaket korrigeras automatiskt med hjälp av inbyggda kalibreringssensorer.

Grafiskt dataformat


Positionsdata från antingen en CNC-maskin eller ett CAD-system överförs till projektorn via Ethernet.

Dataformatet är HPGL2 eller DXF.

Handhavande


Via en dataterminal kan ritningar väljas och sedan flyttas, roteras och speglas för att passas in optimalt på arbetsytan. Med hjälp av en fjärrkontroll (option) kan maskinoperatören stega fram eller tillbaka mellan de lagrade ritningarna.

 LP-HFD2

 

LP-HFD2 är efterföljaren till vår välkända och pålitliga LP-HFD. Förutom att projektorn är kompaktare och lättare så har även de tekniska specifikationerna optimerats.

Röd eller en grön laserstråle som även är optimerad för projektion på 3D-objekt.

En hög repetitionshastighet på 50Hz ger en stabil och exakt projektion.

Bred optisk vinkel medger att stora arbetsytor kan täckas.

 ZLP1

 

ZLP1 är en kostnadseffektiv laserprojektor optimerad för mindre projektionsytor och visuell vägledning. 

Röd eller grön laser med en öppningsvinkel på 60° x 60°.