Pulsgivare

EX/IP KLASSADE PULSGIVARE

Explosionsskydd är en teknisk område som hanterar skydd mot explosioner och dess effekter.

Det ingår i en säkerhetsteknik som avser att förebygga skador på personer och egendom som orsakas av tekniska produkter, system och apparater.

Det omfattar tekniska lösningar och lagstadgade bestämmelser som våra EX-givare har utvecklats för och uppfyller.

Motsvarande testcertifikat har utfärdats av externa testinstitut.

Z-Laser laserriktljus, linjelaser, korslaser, krysslaser, punktlaser, laser


IX700

Explosionsskyddad inkrementell pulsgivare

Axeldiametrar: 12 mm eller 1/2 "

Axiell kabelutgång

Signaler: A, B, O och inv.

Upp till 5000 pulser/varv

IP66/67

Ø 70 mm

4,75 - 30 VDC

           

ATEX

IP700

IP 66/67 klassad inkrementell pulsgivare

Axeldiametrar: 12 mm eller 1/2 "

Axiell kabelutgång

Signaler: A, B, O och inv.

Upp till 5000 pulser/varv

IP66/67

Ø 70 mm

4,75 - 30 VDC