Sensorer

SPECIAL

Z-Laser laserriktljus, linjelaser, korslaser, krysslaser, punktlaser, laser

Oberoende av dina krav eller den använda sensortekniken, utvecklar och producerar Pulsotronic system som är särskilt anpassade för din applikation.

 

Fördelar:

  Anpassning till din applikation

  Förenklad installation

  Utökad teknisk specifikation

  Kostnadssänkning


   Rörsensorer  

Rörsensorn känner av rörliga metalldelar i slangar eller kanaler. Till skillnad från konventionella ringsensorer kan slangsensorn monteras mycket enklare och snabbare - kunden sparar tid och utrymme under installationen. Den nya generationens sensorer arbetar efter principen om dynamiskt, simultant och statiskt. Därför kan vi upptäcka överbelastningstillstånd och minsta komponenter.

 

 

 

 

 

   Vinkelgivare  

Vinkelmätning kontaktfri.

Genom att använda HALL-element och separata magneter känner dessa sensorer av vinkelrörelser upp till 360°. Enkel montering och breda toleranser vid rörliga applikationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lutningsgivare  

Lutningssensorer känner av den absoluta avvikelsen från ett horisontellt plan. Denna produktgrupp inkluderar analoga lutningssensorer samt den senaste generationen med CANOpen-anslutning, digitala AC-omkopplande utgångar för direkt styrning av hydraulventiler eller en- eller tvåaxlig design. Genom att använda mikromekaniska eller värmekonvektionselement är alla sensorer lämpliga för mobila och stationära applikationer. Den modulära designen av höljet tillåter användning av JPT- eller M12-kontakter samt fasta kabelalternativ efter behov.

   Trycktåliga  

Genom att använda en komplett sluten mätyta av rostfritt stål är dessa sensortyper särskilt kvalificerade för användning i aggressiv miljö, i hydrauliska anordningar eller i livsmedelsindustrin. Pulsotronic erbjuder trycktåliga sensorer, generellt med ett utökat temperaturområde och upp till 500 bar tryckmotstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 


   Hallsensorer  

Sensorer med hallelement upptäcker magnetiska mål för att övervaka rotationshastighet eller riktningar. Halleffektsensorer från Pulsotronic upptäcker såväl permanentmagneter som polariserade tejper i extremt snabba applikationer med utökade temperaturområden.

   Akustiska  

Akustiska sensorer upptäcker definierat statiskt brus eller switch-ljud på maskiner, enheter och anläggningar. På grund av skyddsklass IP67, en utökad drifttemperatur på upp till 85°C och en justerbar kopplingströskel är dessa sensorer även lämpliga för externa applikationer.

   Hög temperatur  

Givare för applikationer som kräver ett utökat driftstemperaturområde från -40°C ... 180°C. Dessa sensorer används speciellt i applikationer som kräver hög tillförlitlighet i extrema temperaturer som i stålverk, masugnar och i livsmedelsindustrin.

   Utökad temperatur  

Givare för applikationer som kräver ett utökat driftstemperaturområde från -40°C ... 100°C. Anpassade sensorer för temperaturområden över 100°C enligt önskemål.

 

 

 


   Svetsimmuna  

På grund av det speciella skyddet av sensorelektroniken används svetsfältsimmunsensorer på eller nära svetsmaskiner. Huset är teflonbelagt och skyddar mot svetsslag och gnistor.

 

 

 

   Varvtalsvakt  

Varvtalsvakter begränsar rotor- eller växellådshastigheten elektroniskt uppåt och nedåt. Sensorspecifikt ändrar de antingen hastighetsbegränsningen via potentiometer eller elektroniskt via mikrokontroller. Fördröjningstider eller hysteresvärden kan läras in.

   Helmetall  

Tack vare sitt hölje av rostfritt stål och mätytor av metall är de idealiska för applikationer i aggressiva medier, oljor eller syror och i alkaliska vätskor. Sensorfältet tränger igenom sensorfronten i rostfritt stål och detekterar järnhaltiga metaller i standard känselavstånd.

 

   Pick-Up  

Speciell sensorgrupp för kombination med verktygssäkerhetsanordning eller styrenhet. Högkänsliga pick-up-induktorer registrerar matningar på stansverktyg eller kontrollerar utkast av stansningar.