Sensorer

OPTISKA GIVARE

Det omfattande programmet för optoelektroniska givare består av ljussensorer, ljusbarriärer, gaffelgivare och färgsensorer. 

 

De optiska sensorerna reagerar på reflexion eller avbrott av ljus i de avkända objekten på upp till 100 m avstånd och switchfrekvenser på upp till 500 kHz.

 

Z-Laser laserriktljus, linjelaser, korslaser, krysslaser, punktlaser, laser


Optiska sensorer

Cylindriska och rektangulära sensorer med kabel eller kontakt.

Funktion: Ljussändande och mottagande samt omvandling till elektriska signaler.

 

 

 

Lasersensorer

Fotoelektriska sensorer med laserljus ger unika egenskaper beroende på avkänningsavstånd, noggrannhet och miniatyrisering. De erbjudna sensorerna överensstämmer med laserklass 1 eller laserklass 2 och kräver inga speciella försiktighetsåtgärder.

Gaffel-, vinkel- och rambarriär

Dessa enheter är envägsbarriärsystem. Sändare och mottagare är monterade i ett hus i ett fast läge.

 

 

 

 


Ljusridå

Arrangemang av parallella ljusstrålar för detektering av föremål eller skydd av farliga områden.

Special

Fotoelektriska specialsensorer för detektering av attribut som färg, glans, luminescens, avstånd och kvantitet.

Tillbehör

Tillsammans  med rätt tillbehör blir de flesta sensorapplikationer effektiva.