Sensorer

OPTISKA GIVARE

Det omfattande programmet för optoeklektroniska givare består av ljussensorer, ljusbarriärer, gaffelgivare och färgsensorer. De optiska sensorerna reagerar på reflexion eller avbrott av ljus i de avkända objekten på upp till 100 m avstånd och switchfrekvenser på upp till 500 kHz.

Z-Laser laserriktljus, linjelaser, korslaser, krysslaser, punktlaser, laser