Sensorer

OPTISKA GIVARE

Det omfattande programmet för optoelektroniska givare består av ljussensorer, ljusbarriärer, gaffelgivare och färgsensorer. De optiska sensorerna reagerar på reflexion eller avbrott av ljus i de avkända objekten på upp till 100 m avstånd och switchfrekvenser på upp till 500 kHz.


 Optiska sensorer 

 

Cylindriska och rektangulära sensorer med kabel eller kontakt.

Funktion: Ljussändande och mottagande samt omvandling till elektriska signaler.

 

 

 

 

 Lasersensorer 

 

Fotoelektriska sensorer med laserljus ger unika egenskaper beroende på avkänningsavstånd, noggrannhet och miniatyrisering. De erbjudna sensorerna överensstämmer med laserklass 1 eller laserklass 2 och kräver inga speciella försiktighetsåtgärder.

 

 Gaffel-, vinkel-, och rambarrär 

 

Dessa enheter är envägsbarriärsystem. Sändare och mottagare är monterade i ett hus i ett fast läge.

 

 

 

 

 


 Ljusridå 

 

Arrangemang av parallella ljusstrålar för detektering av föremål eller skydd av farliga områden.

 Special 

 

Fotoelektriska specialsensorer för detektering av attribut som färg, glans, luminescens, avstånd och kvantitet.

 Tillbehör 

 

Tillsammans  med rätt tillbehör blir de flesta sensorapplikationer effektiva.

 

Z-Laser laserriktljus, linjelaser, korslaser, krysslaser, punktlaser, laser