Sensorer

BERÖRINGSGIVARE

Touchsensorer är mekaniska precisionsomkopplare med en noggrannhet upp till 0,5 µm.

 

Vårt produktsortiment omfattar sensorer i storlek M5 till M12.

 

Som tillval finns en transistorutgång möjlig.

 

Z-Laser laserriktljus, linjelaser, korslaser, krysslaser, punktlaser, laser


Standard Touch

Grundmodell med hus M5 till M12 med repeterbarhet 5 µm.

 

 

Precision Touch

gsta repeterbarhet till 0,5 µm i hus M8 till M14.

 

 

Touch med stopp

Kombinationen av sensor och stopp i hus M6, M8 och M10 minskar ansträngningen för klienten.

Mini Touch

Med låga utrymmeskrav ger dessa enheter en noggrannhet på 1 µm i hus M5 respektive 10 µm i korta hus Ø8 - Ø13 eller M10.


MP600

MP600-serien är cylindriska, mekaniska M8 och M12  sensorer. Den långlivade avkänningsmekanismen är konstruerad för att korrekt detektera två positioner med hög grad av repeterbarhet och utan mätbar hysteres.

Tillämpningar finns inom automations-, processtyrnings- och OEM-industrin som idag kräver två omkopplare för positionsstyrning. MP600-serien löser de tidskrävande justeringar som krävs på grund av hystereseffekten som orsakas av de sensorer eller snäppbrytare som för närvarande används. Ursprungligen utformad för kompakt detektering av status och slitage av industriella säkerhetsbromsar, många andra användningsområden är tänkta, särskilt inom området industriell automation. De inkluderar noggrann positionsreferens samt detektering av övre och nedre tröskelvärden i processkontrollapplikationer.

 

För enkel integration och förbättrad funktionalitet kan anpassade utföranden enkelt implementeras.