Pulsgivare

INKREMENTELL LINJÄRGIVARE

Linjärgivare som är konstruerad för noggrann positionsmätning i verktygsmaskiner, manipulatorer och allmänt inom industrin.

Den robusta strukturen och den höga skyddsgraden gör att den kan användas i de svåraste arbetsmiljöer.

Avkänningsanordningen består av en skala i form av en rostfri stålstav med ett skanningshuvud. Skalan kan monteras i ett supporterande hölje. Positionssensorn är en induktiv givare av resolvertyp.

Mätstången innehåller en spiral av ferromagnetiskt material med en 2 mm ledare. Ryttaren har en exciteringsspole och två sensorpoler. Excitationsspolen drivs av växelström. Under ryttarens rörelse induceras växelspänningar i avkänningsspolen som sedan direkt omvandlas till digital form. Sensorn tillhandahåller information om positionen i samma form som en inkrementell givare, dvs två kanaler med rätvinkliga pulser i kvadratisk form samt en nollpuls.


Fördelar    Fungerar nedsänkt i vatten 

  Okänsliga för olja och kylmedel 

  Mätstång med induktivt mätsystem med digital utgång 

  RS422 kompatibel 

  Upplösning från 0,001 mm till 0,5 mm 

  IP68 

  5 VDC 


Tekniska data  Mätlängd:  0 - 2 m standard (upp till 5 m med ram)
Noggrannhet:  +/- (0.005 + 0,01 x L) (mm), L (m)
Friktionskraft:  10 N
Upplösning:  På begäran från 0,001 mm till 0,5 mm
Matningsspänning:  + 5 VDC
Strömförbrukning:  100 mA
Max rörelsehastighet:  4 m/s för upplösning 0,001. Upp till 7 m/s i för övriga
Arbetstemperatur:  0...40 °C
Förvaringstemperatur:  -10...50 °C
Kapslingsklass:  IP68 (specialversion med IP69K)
Utgång:  Kvadratiskt pulståg, RS422
Max. kabellängd:  10 m

Beställningskod  Exempel:                        ENDURRO UHD 1000/5/10

 

ENDURRO UHD ..............Typ

1000 ............................... Mätlängd (mm)

/ 5 ................................... Kabellängd (m)

/ 10 ................................. Upplösning (um)


Tillbehör