Pulsgivare

LINJÄRGIVARE


Inkrementella linjärgivare

Linjärgivare som är konstruerad för noggrann positionsmätning i verktygsmaskiner, manipulatorer och allmänt inom industrin. Den robusta strukturen och den höga skyddgraden gör att den kan användas i de svåraste arbetsmiljöer.

Avkänningsanordningen består av en skala i form av en rostfri stålstav med ett skanningshuvud. Skalan kan monteras i ett supporterande hölje. Positionssensorn är en induktiv givare av resolvertyp. Mätstången innehåller en spiral av ferromagnetiskt material med en 2 mm ledare. Ryttaren har en exciteringsspole och två sensorpoler. Excitationsspolen drivs av växelström. Under ryttarens rörelse induceras växelspänningar i avkänningsspolen som sedan direkt omvandlas till digital form. Sensorn tillhandahåller information om positionen i samma form som en inkrementell givare, dvs två kanaler med rätvinkliga pulser i kvadratisk form samt en nollpuls.

  • Fungerar nedsänkt i vatten 
  • Okänsliga för olja och kylmedel.
  • Mätstång med induktivt mätsystem med digital utgång.
  • RS422 kompatibel.
  • Upplösning från 0,001 mm till 0,5 mm.
  • IP67
  • 5 VDC.

Tekniska data      
Mätlängd: 0 - 2 m
Noggrannhet: +/- (0.01 + 0,01 x L) (mm), L (m)
Friktionskraft: 10 N
Upplösning: På begäran från 0,001 mm till 0,5 mm
Matningsspänning: + 5 VDC
Strömförbrukning: 200 mA
Max rörelsehastighet: 1 m/s standard, 7 m/s i specialversion
Arbetstemperatur: 0...40 °C
Förvaringstemperatur: -10...50 °C
Kapslingsklass: IP67
Utgång: Kvadratiskt pulståg, RS422
Max. kabellängd: 20 m

Beställningskod:


Exempel:                        ENDURRO 1000/5/10

 

ENDURRO ...................... Typ

1000 ............................... Mätlängd (mm)

/ 5 ................................... Kabellängd (m)

/ 10 ................................. Upplösning (um)