Laser

Våglängd och synlighet

Bilden illustrerar ögats relativa känslighet för att se ljusets olika våglängder.

De vita vertikala strecken motsvarar vanliga våglängder för våra lasrar.