Lasersäkerhet

LASERKLASSER

Ett laserriktljus eller en laserprojektor är ett optiskt hjälpmedel som används för att förenkla inriktning av t. ex. arbetsstycken. De finns i olika våglängder: röd, grön, blå eller infraröd.

Beroende på behov finns en rad olika linjetyper eller alternativa projiceringar såsom kors eller punkt.

Lasrar, och apparater med lasrar, är klassificerade efter laserns styrka och vilka riskerna är vid normal användning.

För att hantera laserpekare i laserklass 3R, 3B och 4 krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det krävs inte tillstånd för lasrar i de lägre klasserna.

Alla lasrar ska vara märkta med klass. Lasrar i klass 2 och uppåt ska även ha varningstext och varningssymbol. Texten ska vara tryckt med svart text på gul botten.


Klass 1  Lasrar i klass 1 är ofarliga även vid lång tids exponering. Leksaker med laser är begränsade till klass 1 och har om laserstrålen är röd eller grön en uteffekt på max 0,4 mW. 

Klassen omfattar även apparater som innehåller lasrar av högre klass, men där lasern är inbyggd så att ingen farlig strålning kommer ut. Exempel på sådana är CD-spelare och laserskrivare.

En person som demonterar den typen av produkt löper dock risk att exponeras för farlig laserstrålning.


Klass 2  I klass 2 ingår endast lasrar som avger synlig strålning och som har maximal uteffekt på 1 mW. Om ett oskyddat öga exponeras bländas man och våra reflexer får oss att blinka. Den naturliga reaktionen är tillräckligt snabb för att förhindra skador på näthinnan. Exempel på lasrar i denna klass är laserpekare som används vid föreläsningar.


Klass 1M och 2M  Lasrar i klass 1M har en effekt som överskrider vad som tillåts i klass 1. Det gäller såväl ultraviolett strålning och synligt ljus som infrarött, men i den här klassen är strålen inte smal utan utbredd vilket gör att gränsvärdena för ett oskyddat öga eller oskyddad hud inte överskrids. Men om strålknippet samlas med förstorande optik, som en kikare eller en lupp, kan lasrar i denna klass skada ögonen. Vissa lasrar som används för fiberoptisk kommunikation tillhör denna klass. M står för magnifier vilket ungefär betyder förstoring.

I klass 2M ingår ingår lasrar som ger synligt ljus med en högre effekt än vad som tillåts i klass 2, men precis som i klass 1M är inte smal utan utbredd. Därmed kan endast en liten del, upp till 1 mW, av den totala strålen träffa ögat, vilket motsvarar en klass 2-produkt.


Klass 3R  I klass 3R ingår lasrar som avger upp till upp till 5 mW om strålningen är synlig. Om ett oskyddat öga exponeras för strålningen kan gränsvärdet överskridas. Men risken för att skadas vid en kort, oavsiktlig exponering är liten.

Tillstånd krävs för viss användning och visst innehav.


Klass 3A  Denna klass används inte längre, utan ingår i klass 3R. Beteckningar på den här klassen har varit 3a eller liknande.

Klass 3B  Klassen innehåller lasrar vars styrka ligger mellan 5 mW och 500 mW. Sådana lasrar kan vara farliga för ögat både vid direkt exponering och vid exponering från en reflex. Reflexer från en matt yta är dock ofarlig att betrakta. Starka gröna laserpekare och nattklubbslasrar är exempel på produkter i klass 3B.

Tillstånd krävs för viss användning och visst innehav.


Klass 4  Klass 4 omfattar alla lasrar som är starkare än klass 3B, det vill säga att de har en uteffekt på över 500 mW. Här kan det även vara farligt att oskyddad betrakta en upplyst fläck på en matt yta. Klassen saknar övre gräns. Lasrar i denna klass kan skada både ögon och hud. De utgör även en brandfara om de har hög effekt. Lasrar som används för kirurgi och att skära i metall tillhör denna klass, liksom lasrar för lasershower. 

Tillstånd krävs för viss användning och visst innehav.


Klicka på  loggan för att länkas  vidare  >